Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

stolatsamotnosci
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNajada Najada
stolatsamotnosci
4621 1b63 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianiskowo niskowo
stolatsamotnosci
4782 ab99 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaannaa annaa
stolatsamotnosci
6737 1760
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vianiskowo niskowo
stolatsamotnosci
stolatsamotnosci
4418 20e0 500

October 07 2019

stolatsamotnosci
5835 7071 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaNaitlisz Naitlisz
stolatsamotnosci
7306 ed44 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabruja bruja
stolatsamotnosci
Strach przed samotnością prowadzi nas do złych ludzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
stolatsamotnosci
0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
stolatsamotnosci
2822 2a2b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
stolatsamotnosci
9116 c9b3 500
Reposted frommiststueck miststueck viaholymoly holymoly

September 29 2019

stolatsamotnosci
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna

September 25 2019

stolatsamotnosci
9188 a03b
aaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa
Reposted fromHypothermia Hypothermia
stolatsamotnosci
stolatsamotnosci
5268 764f
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viawujcioBat wujcioBat
stolatsamotnosci
7447 367f 500
I każdemu z nas po przyjacielu z zupy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawujcioBat wujcioBat
stolatsamotnosci
5839 c36e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawujcioBat wujcioBat
stolatsamotnosci
8250 7e9b 500
Reposted fromxanth xanth viaskillzmcfly skillzmcfly
stolatsamotnosci
Reposted fromFlau Flau viaskillzmcfly skillzmcfly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl