Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

stolatsamotnosci
9934 c268 500
Reposted fromzciach zciach viaNoCinderella NoCinderella
stolatsamotnosci
6909 0745 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaostatnia ostatnia
stolatsamotnosci
3170 2cd7 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMartwa13 Martwa13

October 19 2019

stolatsamotnosci
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
stolatsamotnosci
8164 b6b1 500
Reposted fromwyczes wyczes vianieobecnosc nieobecnosc
stolatsamotnosci
stolatsamotnosci
2185 9be1 500
Reposted fromzciach zciach vianieobecnosc nieobecnosc
stolatsamotnosci

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan vianieobecnosc nieobecnosc
stolatsamotnosci
4962 80a4 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viacylonapplepie cylonapplepie
stolatsamotnosci
4823 736c
Reposted fromtichga tichga viaponurykosiarz ponurykosiarz
9887 5582 500
Reposted fromtayfun tayfun viaverdantforce verdantforce
stolatsamotnosci
8352 ba72 500
Reposted fromyikes yikes viablackheartgirl blackheartgirl
stolatsamotnosci
2935 719e 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaNajada Najada
stolatsamotnosci
4079 c143 500
Reposted fromBabson Babson viahereyes hereyes
stolatsamotnosci
1841 a487 500
Reposted fromdivi divi viaJuliette Juliette
stolatsamotnosci
4598 7e40 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahereyes hereyes
stolatsamotnosci
5953 43a2
Reposted fromseaweed seaweed viahereyes hereyes
stolatsamotnosci
4043 02f5
Reposted fromflesz flesz viahereyes hereyes
stolatsamotnosci
4614 1ef4
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaskillzmcfly skillzmcfly
stolatsamotnosci
0572 025d 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl